<< Zpět

 • 8.10.2007 Stáž FFR v Paříži

  ČSRU obdržela na jaře nabídku školení "kádrů" od FFR, které bylo určeno pro lékaře, trenéry a rozhodčí. Stáž byla o organizována v spolupráci s Ministerstvem zahraničí Francie a FFR, takže se na stáži měli možnost potkat zástupci Evropy a Afriky. Za ČSRU se stáže po určitých potížích s nominacemi a cestou zúčastnili Richard Krützner a Tomáš Tůma.

  Stáž se konala v Centre National de Rugby v Marcoussis na jihu Paříže, kde se připravují všechna mužstva FFR. V době naší stáže se tam připravoval mužstvo U20 a také tam je ubytováno po dobu RWC mužstvo Francie. Možnost potkávat v areálu hráče, kteří byli po utkání s Namibií a připravovali se na důležité utkání s Irskem bylo velmi zajímavé. Všechno se podřizovalo klidu mužstva. Bar byl tak ve 23h nekompromisně zavřen a na hlasitý hovor v lobby se vždy odněkud ozvalo "Psssst...".

  Tomáš Tůma a Sebastian Chabal (zprava)

   Program byl naplánován od pondělí do pátku s návštěvou Paříže a utkání Itálie - Portugalsko ve středu. Hlavním organizátorem byl za FFR Philippe Agostini (národní trenér). Jednání bylo simultáně překládáno z francouzštiny do angličtiny a španělštiny (pro 3 Španěli hovořící anglicky i francouzsky). Témata byla většinou pro všechny skupiny společná. Rozhodčí měli dvě setkání s Joëlem Dumé bývalým mezinárodním rozhodčím a nyní technickým ředitelem rozhodčích FFR, který byl zároveň styčným bodem pro rozhodčí RWC.

  Skupina rozhodčích.

   Během těchto dvou setkání jsme neměli mnoho času diskutovat nějaké detailní problémy, zvláště při rozdílné úrovni jednotlivých účastníků. Zajímavé byly informace o přípravě rozhodčích na RWC.

  Rozhodčí byli vybráni již na jaře. Týden před RWC se sešli všichni v Alpách na team buildingu a technickém meetingu, kde se diskutoval protokol pro utkání RWC. Zároveň zde každému rozhodčímu odlili sluchátko k rádiu na míru. Na jednodenním setkání rozhodčích s trenéry byly ujasněny detaily posuzování hry v mlýnech, 3. řady, skládky a nebezpečné hry. Hlavní zprávu k mužstvům vyslal Paddy O´Brian, když upozornil mužstva, že jakékoliv útoky hráčů nebo funkcionářů na rozhodčí budou trestány.

  Jak to funguje v průběhu RWC? Rozhodčí mají základnu v Paříži. Je zde 12 rozhodčích (7 ze Severu a 5 z Jihu) a 13 pomezních rozhodčích. Pomezní rozhodčí po základní části jedou domů a zůstávají pouze rozhodčí. Jako 5. rozhodčí na turnaji v základní části fungovali domácí rozhodčí z Francie, Skotska a Walesu. Jedním z těchto rozhodčích byl i Erik Molier, který byl v Praze na ME U20.

  Na zápasy odjíždí rozhodčí vždy den předem. Po Francii využívají TGV, na Ostrovy se létá. Na každý zápas jede šest rozhodčích (1x Ref, 2x PR, 1x TMO, 4. a 5. rozhodčí). Ze zápasu se obvykle vrací druhý den.

   

  Bier Gruppe (Johnny Meersman, TT, Jens Reinecke) na utkání Itálie - Portugalsko.

  Další program byl zaměřen hlavně na trenéry a lékaře. FFR nám prezentovala své úspěchy v trénování a formování hráčů a rozvoji ragby ve Francii. Jejich modely jsou zajímavé, ale vzhledem k rozdílnosti popularity ragby ve Francii a v zemích, které se stáže účastnily, je využití těchto zkušeností spíše nereálné. Lékaři se zabývali přípravou hráčů a problematikou dopingu.

  TT, 8. 10. 2007

   


Powered by © Innoxia WebCreatio 0.2.7-rc5