<< Zpět

 • Obrázek 13.9.2007 Nasazení rozhodčích - OPČ

  Dnes byla provedena aktualizace databáze nominací rozhodčích. Došlo k doplnění o soutěže kadetů a starších a mladších žáků v Oblastním přeboru Čech. Oblast Morava byla nasazená již dříve.

  Letos oproti minulosti dochází ke změně v provedení nominací na turnaje starších a mladších žáků v Oblastním přeboru Čech. STK OČ nasadila po vzoru moravské části i pro tyto turnaje rozhodčí. Dřívější zvyklost, že rozhodčí si zajišťovali pořadatelské kluby samy je tak nyní změněna.

  Cílem je zajistit i pro tyto turnaje nejmenších účast kvalifikovaných rozhodčích, jejichž rozhodování by mělo přispět k bezproblémovému průběhu soutěže. Zároveň je tak umožněno začínajícím rozhodčím získat zkušenost a jistotu v rozhodování.

  Sledujte prosím pozorně nominace zde publikované! Své nominace můžete vyhledat filtrováním podle svého jména.

  Pozor!: Pro turnaje MŽ a SŽ jsou nominováni 4 rozhodčí, proto raději filtrujte podle kategorie. Jméno čtvrtého rozhodčího je uvedeno v "Poznámce".


  TT, 13. 9. 2007


Powered by © Innoxia WebCreatio 0.2.7-rc5