<< Zpět

 • Obrázek 29.5.2007 DOTEK PAUZA - jeden pokyn

   
  Paddy O´Brien, Manager Rozhodčích IRB, vydal pokyn rozhodčím k praktickému použití Pravidel ragby. Obsahuje také úpravu výslovnosti pokynů při vázání mlýna. Instrukce se týkají použití na RWC 2007 a zasahují jednotlivé aspekty mlýnu, autového seřazení, skládky a maulu.
   
  Vázání mlýnů bylo diskutováno v „Law Project Group“ a „Rugby Committee“. Bylo zjištěno, že některé země se adaptovali lépe než jiné, ale důležitá je před RWC jednotnost instrukcí. V této fázi zůstávají Pravidla ragby nezměněná, ale časování a kadence pokynů jsou zmíněny v tomto materiálu.

   
  Mlýn
  Rozhodčí udělá značku pro mlýn a když jsou mužstva připravena, dá pokyn „CROUCH“ („SEHNOUT“). Obě mužstva se musí postavit do sehnuté pozice okamžitě po tomto pokynu.
   
  Rozhodčí může potom dát pokyn „TOUCH PAUSE“ („DOTEK PAUZA“) současně. Neznamená to pokyn „Touch and Pause“, ale musí lpět na pravidlech „Touch Pause“.
   
  Jakmile je rozhodčí přesvědčen, že dotek byl učiněn správně, potom vydá pokyn „ENGAGE“ („VÁZAT“)
   
  Zdůvodnění:
  Doba, po kterou rozhodčí drží hráče v sehnuté pozici, je znepokojivá. Tím také dochází ke zpoždění dalších 3 fází. Jediné prodlení by mělo nastat před pokynem „ENGAGE“ („VÁZAT“).
   
  Náležitá pozornost by měla být věnována vázání první řady a vhazování do mlýna. Vhazování do mlýna je ožehavým tématem, protože někteří rozhodčí jsou laxní k opakovanému křivému vhazování do mlýna. Někteří se snaží řídit toto správně, ale jiní ignorují vydané pokyny. Selection committee jasně oznámila, že rozhodčí, kteří budou tento pokyn v zápasech RWC2007 ignorovat nemohou počítat se svou účastí v play-off RWC2007.
   
  Autové seřazení
  Vzhledem k tomu, že autové seřazení je velmi soutěžní část hry, jsou rozhodčí upozornění na hlídání uličky a trestání přestupků. Rozhodčí nemají povinnost, žádat hráče o rozšíření uličky v každém autovém seřazení. Toto zpomaluje hru. Po nastavení standardu v přijatelné době, jsou potom mužstva trestána volným kopem, pokud nedodrží vzdálenost.
   
  Předčasný výskok se nyní stává obvyklý u vhazujícího i nevhazujícího mužstva. Rozhodčí jsou žádáni, aby toto řídili již zpočátku a potom použili odpovídající sankce v případě trvání.
   
  Maul
  Vážné znepokojení na schůzce Referee Selection bylo vyjádřeno vzhledem k nerovnému posuzování „Útočícího týmu (Possessing team)“ a „Bránícího týmu (Non-possessing team)“ v maulu.
   
  Obě mužstva by měla být posuzována stejně a pozornost by měla být zaměřena na posuzování nesprávného přivazování hráčů obou mužstev („mužstvo nesoucí míč“ a „bránící mužstvo“). V TOP zápasech bylo mnoho případů, kdy hráčům, kteří byli přivázáni k maulu podle pravidel, bylo řečeno, aby se vrátili, i když mají právo být na straně soupeře. Rozhodčí jsou žádáni, posuzovat tuto fázi v souladu s Pravidly.
   
  Zároveň byla zmíněno nedovolené vytahování hráčů z maulu soupeřem. Toto by také mělo být posuzováno v souladu s Pravidly.
   
  Skládka/Ruck
  Rozhodčím je připomenut postup schválený na Konferenci v Lensbury 2005, kde byl kladen důraz na nedovolené „čištění“ neúčastnícího se hráče ve skládce nebo rucku. Selection Committee se domnívá, že posuzování této oblast sklouzlo a proto připomíná, že jak nedovolenému „čištění“ neúčastnícího se hráče, tak útočícím „pilířům“ stojícím v ofsajdu, by měla být věnována dostatečná pozornost.
   
  Pomezní rozhodčí
  Rozhodčí jsou upozornění na fakt, že pokud jsou nominováni jako Pomezní rozhodčí, tak nejsou nominováni jako Rozhodčí zápasu a měli by přehodnotit své postavení. Bylo mnoho zákroků „Nebezpečné hry“ a „Incidentů mimo míč“, které nebyly postřehnuty, nebo byly špatně posouzeny v průběhu všech hlavních soutěží (Heineken Cup a Super 14). Standard bude nutné do RWC2007 dramaticky zvednout.
   
  Setkání s trenéry
  Předzápasové schůzky s trenéry se během RWC2007 nebudou konat. Trenéři mají dodat své požadavky na Managera rozhodčích a budou mít možnost mluvit s rozhodčím při předzápasové kontrole výstroje. Trenéři všech mužstev budou pozváni k účasti na před turnajové schůzce po setkání rozhodčích v Paříži.
  ------------------
  Rozhodčích ČSRU se týká pouze bod Mlýn. Ostatní body budou uvedeny do praxe až po skončení soutěžního ročníku 2006/2007. Nejedná se o úpravu Pravidel ragby, ale pouze o připomenutí jejich dodržování.
  TT, 29. 5. 2007 


Powered by © Innoxia WebCreatio 0.2.7-rc5