<< Zpět

 • Obrázek 27.2.2007 Seminář v Hlušicích

  O víkendu 23.-25. 2. proběhl pravidelný seminář rozhodčích, kterého se zúčastnilo 23 rozhodčích SRR ČSRU. Na seminář byli pozváni všichni rozhodčí SRR ČSRU, ale bohužel někteří rozhodčí se ani nestihli omluvit.

  Na semináři byla zhodnocena činnost rozhodčích za rok 2006. Zúčastnění rozhodčí byli seznámeni s novinkami pravidel a výklady za rok 2006. Byly probrány základní pravidla mlýn, skládka, hra na zemi, ruck a maul, ofsajd, nebezpečná hra, funkce pomezního rozhodčího.

  Pokyny pro Pravidlo 20 - Mlýn. Jsou možné obě dvě jazykové varianty: "Sehnout - Dotek - Pauza - Vázat" nebo "Crouch - Touch - Pause - Engage".

  V Zápise ze semináře jsou důležité informace pro rozhodčí ohledně zasílání zápisů o utkání a hlášení přestupků.

  Novinkou semináře rozhodčích byla prezentace Milana Studničky a Filipa Vacka na téma "Psychologická příprava (nejen) rozhodčího" a "Týmová komunikace a spolupráce". Této části bylo věnováno sobotní odpoledne a pro všechny zúčastněné rozhodčí byla tato část velmi přínosná. Rozhodčí se dozvěděli, jak se vyrovnávat s negativním přístupem hráčů i okolí. Filip Vacek ve druhé části odpoledne v tělocvičně zorganizoval cvičení, kde rozhodčí rozdělení do skupin týmově plnili různé disciplíny.

   

  Signalizace hlavnímu rozhodčímu.

   

  Nový způsob držení praporku.

   

  Do středu se může dostat i žena.

   

  Trénink zvládání situace: "To to nevidíš...

   

  Nácvik odchodu ze šatny. Pomáhají PR1 a PR2, kteří HR následují.

  TT, 27. 2. 2007, foto. M. Studnička


Powered by © Innoxia WebCreatio 0.2.7-rc5