<< Zpět

 • Obrázek 28.12.2006

  Upravené sankce IRB za nebezpečnou hru

  IRB s blížícím se Rugby World Cup 2007 aktualizuje řády. Změna se dotkla Směrnice 17. - Nedovolená a nebezpečná hra. Tato směrnice se týká disciplinárních řízení za přestupky při mezinárodních zápasů, turné a turnajů. Aby se všichni zúčastnění (hráči, trenéři, disciplinární komisaři...) sžili se změnami do RWC07, vstupuje změna v platnost od 1. 1. 2007.

  Jsou nastaveny tři úrovně pro výši trestu, které se budou odvíjet od závažnosti přestupku. Disciplinárním komisařům tak bude umožněna volnost v posuzování přestupků podle jejich závažnosti a chování hráče, ale zároveň bude dán minimální trest pro každou úroveň (Entry point). Struktura je následující:

  a) Flexibilní vstupní bod pro nejhorší "Top end" přestupek je mezi "Top end" a "Maximem".

  b) Pevný vstupní bod pro středně závažný přestupek "Midle range"

  c) Pevný vstupní bod pro méně závažný přestupek "Lower end"   

  Doporučené sankce za přestupky v obvodu hřiště:

  Pravidlo 6.A.5 a 10.4(k)
  Přestupek: Verbální napadení činovníků zápasu. (Verbal abuse of match officials)
  Lowe: 6 weeks
  Middle: 12 weeks
  Top: 18+weeks
  Maximum sanction: 52 weeks

  Pravidlo 6.A.5 a 10.4(k)
  Přestupek: Fyzické napadení činovníků zápasu. (Physical abuse of match officials)
  Lower: 24 weeks
  Middle: 48 weeks
  Top: 96+ weeks
  Maximum sanction: Life

  Pravidlo 6.A.5 a 10.4(k)
  Přestupek: Výhrůžky (ústní nebo fyzické) činovníkům zápasu. (Threatening actions or words at match officials)
  Lower: 12 weeks
  Middle: 24 weeks
  Top: 48+ weeks
  Maximum sanction: 260 weeks

  Pravidlo 10.4(a)
  Přestupek: Úder jiného hráče rukou, paží nebo pěstí. (Striking another player with a hand, arm or fist)
  Lower: 2 weeks
  Middle: 5 weeks
  Top: 8+ weeks
  Maximum sanction: 52 weeks

  Pravidlo 10.4(a)
  Přestupek: Úder jiného hráče loktem. (Striking another player with the elbow)
  Lower: 2 weeks
  Middle: 5 weeks
  Top: 9+ weeks
  Maximum sanction: 52 weeks

  Pravidlo 10.4(a)
  Přestupek: Úder kolenem. (Striking with knee)
  Lower: 3 weeks
  Middle: 8 weeks
  Top: 12+ weeks
  Maximum sanction: 52 weeks

  Pravidlo 10.4(a)
  Přestupek: Úder hlavou. (Striking with head)
  Lower: 4 weeks
  Middle: 8 weeks
  Top: 12+ weeks
  Maximum sanction: 104 weeks

  Pravidlo 10.4(b)
  Přestupek: Šlapání na soupeře. (Stamping on an opponent)
  Lower: 2 weeks
  Middle: 5 weeks
  Top: 9+ weeks
  Maximum sanction: 52 weeks

  Pravidlo 10.4(b)
  Přestupek: Dupání na soupeře. (Trampling on an opponent)
  Lower: 2 weeks
  Middle: 5 weeks
  Top: 9+ weeks
  Maximum sanction: 52 weeks

  Pravidlo 10.4(c)
  Přestupek: Kopnutí soupeře. (Kicking an opponent)
  Lower: 4 weeks
  Middle: 8 weeks
  Top: 12+ weeks
  Maximum sanction: 52 weeks

  Pravidlo 10.4(d)
  Přestupek: Podražení soupeře nohou. (Tripping an opponent with the foot/leg)
  Lower: 2 weeks
  Middle: 4 weeks
  Top: 7+weeks
  Maximum sanction: 52 weeks

  Pravidlo 10.4(e)
  Přestupek: Nebezpečná skládka soupeře včetně předčasné nebo pozdní skládky a skládky nataženou rukou. (Dangerous tackling of an opponent including early or late and including the action known as the “stiff arm tackle”)
  Lower: 2 weeks
  Middle: 6 weeks
  Top: 10+ weeks
  Maximum sanction: 52 weeks

  Pravidlo 10.4(f)
  Přestupek: Držení, strkání nebo bránění soupeře nedržícího míc mimo mlýn, ruck nebo maul. (Holding, pushing or obstructing an opponent not holding the ball except in a scrum, ruck or maul)
  Lower: 2 weeks
  Middle: 4 weeks
  Top: 6+ weeks
  Maximum sanction: 52 weeks

  Pravidlo 10.4(f)
  Přestupek: Nebezpečné sražení nebo bránění nebo držení soupeře bez míče včetně sražení ramenem. (Dangerous charging or obstructing or grabbing of opponent without the ball, including shouldering)
  Lower: 2 weeks
  Middle: 5 weeks
  Top: 9+weeks
  Maximum sanction: 52 weeks

  Pravidlo 10.4(g)
  Přestupek: Nebezpečné sražení nebo bránění nebo držení soupeře s míčem včetně sražení ramenem. (Dangerous charging or obstructing or grabbing of opponent with the ball, including shouldering)
  Lower: 2 weeks
  Middle: 5 weeks
  Top: 9+ weeks
  Maximum sanction: 52 weeks

  Pravidlo 10.4(i)
  Přestupek: Borcení mlýna, rucku nebo maulu. (Causing a scrum, ruck or maul to collapse)
  Lower: 2 weeks
  Middle: 4 weeks
  Top: 8+ weeks
  Offence: 52 weeks

  Pravidlo 10.4(k)
  Přestupek: Tahání, kroucení nebo mačkání varlat. (Testicle grabbing or twisting or squeezing)
  Lower: 12 weeks
  Middle: 18 weeks
  Top: 24+ weeks
  Maximum sanction: 208 weeks

  Pravidlo 10.4(k)
  Přestupek: Kousání. (Biting)
  Lower: 12 weeks
  Middle: 18 weeks
  Top: 24+ weeks
  Maximum sanction: 208 weeks

  Pravidlo 10.4(k)
  Přestupek: Kontakt s očima nebo oblastí okolo očí. (Contact with eyes or the eye area)
  Lower: 12 weeks
  Middle: 18 weeks
  Top: 24+ weeks
  Maximum sanction: 156 weeks

  Pravidlo 10.4(k)
  Přestupek: Plivání na hráče. (Spitting at players)
  Lower: 4 weeks
  Middle: 7 weeks
  Top: 11+ weeks
  Maximum sanction: 52 weeks

  Pravidlo 10.4(k)
  Přestupek: Verbální napadení hráče založené na náboženství, rase, barvě nebo národním nebo etnickém původu nebo podobně. (Verbal abuse of players based on religion, race, colour, or national orethnic origin or otherwise)
  Lower: 4 weeks
  Middle: 8 weeks
  Top: 13+ weeks
  Maximum sanction: 52 weeks

   

  Tomáš Tůma

  (IRB 29. 12. 2007)


Powered by © Innoxia WebCreatio 0.2.7-rc5