<< Zpět

 • Obrázek 6.12.2006 Mlýn - úprava pravidel

  S účinností od 1. ledna 2007 vstupují v platnost změny týkající se Pravidla 20 - Mlýn. Ke změnám dochází na základě vyhodnocení mlýnu, které provedl IRB Rugby Committee, IRB Pravidlová skupina a IRB Medical Committee.

  Základní a jedinou změnou je rozšíření fáze vázání na 4 fáze. "Crouch - Touch - Pause - Engage" - "Sehnout - Dotek - Pausa - Vázat". Fáze "touch - dotek" má za účel nastavit vhodnou a bezpečnou vzdálenost před svázáním. Tyto fáze se již používají v zápasech U19 a nyní tak budou platit ve všech věkových kategoriích.

  Přepsat Pravidlo 20.1 h):

  Rozhodčí řekne "crouch" ("sehnout", "ohnout") a potom "touch" ("dotek"). První řady se sehnou a všichni pilíři se svou vnější rukou dotknou vnějšího ramene protějšího pilíře. Potom pilíři paže zase stáhnou. Rozhodčí potom řekne "pause" ("pausa"). Následně po pauze rozhodčí řekne "engage" ("važte", "vázat"). První řady se potom mohou svázat. Výzva "engage" ("važte", "vázat") není příkaz ale oznámení, že se první řady mohou svázat, pokud jsou připraveni.  Podívejte se, jaké bude nové pravidlo vypadat v praxi.  Přestupky - zde není žádná změna vzhledem k Pravidlům. Jsou zde pouze pro připomenutí.

  Pravidlo 20.1 g)

  Hlava a ramena žádného hráče nejsou níže níže než kyčle.

  Trest: Volný kop.    (Příklad)

  Pravidlo 20.1 h)

  Rozhodčí řekne "crouch" ("sehnout", "ohnout").

  Trest: Volný kop.    (Příklad)

  Pravidlo 20.1 h)

  První řady se sehnou a všichni pilíři se svou vnější rukou dotknou vnějšího ramene protějšího pilíře.

  Trest: Volný kop.    (Příklad)

  Pravidlo 20.1 h)

  První řady se sehnou a všichni pilíři se svou vnější rukou dotknou vnějšího ramene protějšího pilíře. Potom pilíři paže zase stáhnou.

  Trest: Volný kop.    (Příklad)

  Pravidlo 20.1 h)

  Rozhodčí potom řekne "pause" ("pausa"). Následně po pauze rozhodčí řekne "engage" ("važte", "vázat").

  Trest: Volný kop.    (Příklad)

  Pravidlo 20.1 j)

  První řada nesmí tvořit rozestup od soupeře a nabíhat proti němu. Toto je nebezpečná hra.

  Trest: Trestný kop. (Příklad)

  Pravidlo 20.1 k)

  Dokud míč neopustí ruce mlýnové spojky, musí být mlýn nehybný a středová čára mlýna musí být rovnoběžná s brankovou čárou. Mužstvo nesmí tlačit mlýn ze značky před vhozením míče.

  Trest: Volný kop.    (Příklad)

  Pravidlo 20.3 a)-d)

  Nesprávné vázání pilířů a mlynářů.

  Trest: Trestný kop. (Příklad)

  Pravidlo 20.5 a)

  Jakmile se první řady zaváží, mlýnová spojka musí vhodit míč do mlýna bez zdržování. Mlýnová spojka musí míč vhodit do mlýna, pokud je k tomu vyzvána rozhodčím.

  Trest: Volný kop.    (Příklad)

  Pravidlo 20.6 d)

  Mlýnová spojka musí vhodit míč do mlýna rovně podle středové čáry...

  Trest: Volný kop.    (Příklad)

   

  IRB 6. 12. 2006

  Tomáš Tůma


Powered by © Innoxia WebCreatio 0.2.7-rc5